Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 44 Västra Norby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
44 Västra Norby 1544 15,3% 35,8% 26,6% 22,3% 9,3% 48,1% 51,9% 3,4%  
Summa 1544 15,3% 35,8% 26,6% 22,3% 9,3% 48,1% 51,9% 3,4%

http://www.val.se