Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - Enögla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enögla 1378 23,1% 27,0% 18,4% 31,5% 8,2% 45,2% 54,8% 2,7%  
Summa 1378 23,1% 27,0% 18,4% 31,5% 8,2% 45,2% 54,8% 2,7%

http://www.val.se