Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - Svinnegarn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svinnegarn 906 12,3% 35,8% 29,4% 22,6% 4,9% 53,2% 46,8% 3,6%  
Summa 906 12,3% 35,8% 29,4% 22,6% 4,9% 53,2% 46,8% 3,6%

http://www.val.se