Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - Fjärdhundra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fjärdhundra 1534 15,4% 32,1% 28,4% 24,1% 6,7% 51,1% 48,9% 4,4%  
Summa 1534 15,4% 32,1% 28,4% 24,1% 6,7% 51,1% 48,9% 4,4%

http://www.val.se