Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Östhammar - Ålder och kön - Hargshamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hargshamn 687 11,9% 23,0% 33,8% 31,3% 5,8% 53,9% 46,1% 2,5%  
Summa 687 11,9% 23,0% 33,8% 31,3% 5,8% 53,9% 46,1% 2,5%

http://www.val.se