Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Östhammar - Ålder och kön - Gräsö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gräsö 614 9,1% 24,6% 30,9% 35,3% 4,9% 55,4% 44,6% 0,5%  
Summa 614 9,1% 24,6% 30,9% 35,3% 4,9% 55,4% 44,6% 0,5%

http://www.val.se