Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Östhammar - Ålder och kön - Österbybruk, Dannemora-Film

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Österbybruk, Dannemora-Film 1575 17,0% 30,7% 26,2% 26,1% 8,2% 51,1% 48,9% 4,8%  
Summa 1575 17,0% 30,7% 26,2% 26,1% 8,2% 51,1% 48,9% 4,8%

http://www.val.se