Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Flen - Ålder och kön - Flens norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Flens norra 1414 12,0% 26,2% 26,4% 35,4% 6,0% 46,1% 53,9% 2,9%  
Summa 1414 12,0% 26,2% 26,4% 35,4% 6,0% 46,1% 53,9% 2,9%

http://www.val.se