Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Flen - Ålder och kön - Malmköpings inre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malmköpings inre 1130 16,2% 27,2% 19,6% 37,0% 6,4% 46,9% 53,1% 3,7%  
Summa 1130 16,2% 27,2% 19,6% 37,0% 6,4% 46,9% 53,1% 3,7%

http://www.val.se