Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Flen - Ålder och kön - Bettna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bettna 1195 14,7% 26,7% 31,2% 27,4% 8,1% 50,4% 49,6% 3,9%  
Summa 1195 14,7% 26,7% 31,2% 27,4% 8,1% 50,4% 49,6% 3,9%

http://www.val.se