Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Katrineholm - Ålder och kön - Gamla Vattentornet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Vattentornet 1146 26,5% 27,7% 20,7% 25,0% 9,4% 47,4% 52,6% 6,5%  
Summa 1146 26,5% 27,7% 20,7% 25,0% 9,4% 47,4% 52,6% 6,5%

http://www.val.se