Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Katrineholm - Ålder och kön - Laggarhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Laggarhult 1715 12,0% 34,9% 24,8% 28,3% 6,2% 49,2% 50,8% 1,7%  
Summa 1715 12,0% 34,9% 24,8% 28,3% 6,2% 49,2% 50,8% 1,7%

http://www.val.se