Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Katrineholm - Ålder och kön - Valla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Valla 1591 15,0% 32,7% 28,8% 23,4% 7,5% 50,8% 49,2% 2,3%  
Summa 1591 15,0% 32,7% 28,8% 23,4% 7,5% 50,8% 49,2% 2,3%

http://www.val.se