Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Katrineholm - Ålder och kön - Nyhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nyhem 1084 20,6% 32,0% 25,6% 21,9% 9,7% 52,8% 47,2% 10,0%  
Summa 1084 20,6% 32,0% 25,6% 21,9% 9,7% 52,8% 47,2% 10,0%

http://www.val.se