Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Katrineholm - Ålder och kön - Strandvägsområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Strandvägsområdet 1138 14,1% 30,3% 25,7% 29,8% 7,8% 47,5% 52,5% 7,2%  
Summa 1138 14,1% 30,3% 25,7% 29,8% 7,8% 47,5% 52,5% 7,2%

http://www.val.se