Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Katrineholm - Ålder och kön - Skogsborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skogsborg 1195 22,0% 34,8% 21,8% 21,4% 10,8% 47,9% 52,1% 1,8%  
Summa 1195 22,0% 34,8% 21,8% 21,4% 10,8% 47,9% 52,1% 1,8%

http://www.val.se