Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Västermarksparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västermarksparken 1253 22,7% 29,9% 23,1% 24,3% 8,9% 48,7% 51,3% 5,1%  
Summa 1253 22,7% 29,9% 23,1% 24,3% 8,9% 48,7% 51,3% 5,1%

http://www.val.se