Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ödeshög - Ålder och kön - Holaveden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Holaveden 651 15,1% 30,0% 31,0% 24,0% 7,1% 51,8% 48,2% 4,8%  
Summa 651 15,1% 30,0% 31,0% 24,0% 7,1% 51,8% 48,2% 4,8%

http://www.val.se