Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ödeshög - Ålder och kön - Lysing

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lysing 1268 14,4% 27,4% 25,8% 32,5% 7,6% 47,6% 52,4% 2,8%  
Summa 1268 14,4% 27,4% 25,8% 32,5% 7,6% 47,6% 52,4% 2,8%

http://www.val.se