Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Åtvidaberg - Ålder och kön - Gärdserum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gärdserum 580 13,4% 29,1% 31,4% 26,0% 7,4% 54,1% 45,9% 1,7%  
Summa 580 13,4% 29,1% 31,4% 26,0% 7,4% 54,1% 45,9% 1,7%

http://www.val.se