Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Linköping - Ålder och kön - Domkyrko 3 (Övre Vasastaden Ö)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 3 (Övre Vasastaden Ö) 1262 48,7% 27,5% 12,8% 11,0% 8,1% 49,0% 51,0% 2,3%  
Summa 1262 48,7% 27,5% 12,8% 11,0% 8,1% 49,0% 51,0% 2,3%

http://www.val.se