Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Linköping - Ålder och kön - Domkyrko 14 (Valla)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 14 (Valla) 1529 44,3% 24,5% 14,7% 16,5% 13,1% 51,9% 48,1% 2,5%  
Summa 1529 44,3% 24,5% 14,7% 16,5% 13,1% 51,9% 48,1% 2,5%

http://www.val.se