Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Linköping - Ålder och kön - Domkyrko 16 (T1 S)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 16 (T1 S) 1398 47,7% 31,1% 13,4% 7,8% 13,3% 52,4% 47,6% 3,3%  
Summa 1398 47,7% 31,1% 13,4% 7,8% 13,3% 52,4% 47,6% 3,3%

http://www.val.se