Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Linköping - Ålder och kön - Slaka 4 (Lambohov S)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slaka 4 (Lambohov S) 1542 22,2% 40,9% 25,9% 11,0% 9,3% 50,0% 50,0% 5,3%  
Summa 1542 22,2% 40,9% 25,9% 11,0% 9,3% 50,0% 50,0% 5,3%

http://www.val.se