Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Linköping - Ålder och kön - Sjögestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjögestad 552 14,9% 38,8% 29,5% 16,8% 8,0% 53,3% 46,7% 2,2%  
Summa 552 14,9% 38,8% 29,5% 16,8% 8,0% 53,3% 46,7% 2,2%

http://www.val.se