Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrköping - Ålder och kön - Guldringen m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Guldringen m fl 1467 24,0% 44,6% 18,4% 13,0% 11,2% 49,0% 51,0% 10,0%  
Summa 1467 24,0% 44,6% 18,4% 13,0% 11,2% 49,0% 51,0% 10,0%

http://www.val.se