Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrköping - Ålder och kön - Hageby Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hageby Centrum 1606 18,9% 27,8% 21,9% 31,4% 6,0% 46,1% 53,9% 11,2%  
Summa 1606 18,9% 27,8% 21,9% 31,4% 6,0% 46,1% 53,9% 11,2%

http://www.val.se