Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrköping - Ålder och kön - Smedby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Smedby 1447 10,6% 30,1% 27,4% 32,0% 5,8% 48,1% 51,9% 1,2%  
Summa 1447 10,6% 30,1% 27,4% 32,0% 5,8% 48,1% 51,9% 1,2%

http://www.val.se