Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrköping - Ålder och kön - Brånnestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brånnestad 1294 14,9% 42,4% 24,4% 18,2% 8,7% 51,2% 48,8% 1,7%  
Summa 1294 14,9% 42,4% 24,4% 18,2% 8,7% 51,2% 48,8% 1,7%

http://www.val.se