Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrköping - Ålder och kön - Klockaretorpet-Skarphagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klockaretorpet-Skarphagen 1136 20,1% 31,9% 25,8% 22,3% 6,1% 47,5% 52,5% 3,3%  
Summa 1136 20,1% 31,9% 25,8% 22,3% 6,1% 47,5% 52,5% 3,3%

http://www.val.se