Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrköping - Ålder och kön - Norsholm-Skärkind

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norsholm-Skärkind 1112 14,7% 42,1% 27,0% 16,2% 8,3% 53,1% 46,9% 2,1%  
Summa 1112 14,7% 42,1% 27,0% 16,2% 8,3% 53,1% 46,9% 2,1%

http://www.val.se