Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Söderköping - Ålder och kön - Östra Ryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Ryd 829 16,8% 35,1% 25,2% 22,9% 7,8% 51,9% 48,1% 1,0%  
Summa 829 16,8% 35,1% 25,2% 22,9% 7,8% 51,9% 48,1% 1,0%

http://www.val.se