Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Motala - Ålder och kön - Charlottenborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Charlottenborg 1791 20,0% 32,3% 24,1% 23,6% 7,8% 48,6% 51,4% 6,8%  
Summa 1791 20,0% 32,3% 24,1% 23,6% 7,8% 48,6% 51,4% 6,8%

http://www.val.se