Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mjölby - Ålder och kön - Mjölby 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mjölby 1 1147 14,8% 17,6% 18,7% 48,8% 3,8% 46,6% 53,4% 2,0%  
Summa 1147 14,8% 17,6% 18,7% 48,8% 3,8% 46,6% 53,4% 2,0%

http://www.val.se