Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gnosjö - Ålder och kön - Kulltorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kulltorp 952 20,7% 30,0% 28,7% 20,6% 8,2% 53,3% 46,7% 6,3%  
Summa 952 20,7% 30,0% 28,7% 20,6% 8,2% 53,3% 46,7% 6,3%

http://www.val.se