Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gnosjö - Ålder och kön - Gnosjö 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gnosjö 1 962 17,6% 33,3% 28,4% 20,8% 8,6% 51,0% 49,0% 4,8%  
Summa 962 17,6% 33,3% 28,4% 20,8% 8,6% 51,0% 49,0% 4,8%

http://www.val.se