Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Habo - Ålder och kön - Gunnarsbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnarsbo 1528 16,3% 33,2% 21,6% 28,9% 6,7% 48,4% 51,6% 2,4%  
Summa 1528 16,3% 33,2% 21,6% 28,9% 6,7% 48,4% 51,6% 2,4%

http://www.val.se