Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Habo - Ålder och kön - Kråkeryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kråkeryd 1042 17,8% 48,1% 26,0% 8,2% 7,8% 49,5% 50,5% 1,5%  
Summa 1042 17,8% 48,1% 26,0% 8,2% 7,8% 49,5% 50,5% 1,5%

http://www.val.se