Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Kristina 9

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kristina 9 1083 20,2% 29,8% 21,2% 28,7% 7,5% 44,9% 55,1% 3,9%  
Summa 1083 20,2% 29,8% 21,2% 28,7% 7,5% 44,9% 55,1% 3,9%

http://www.val.se