Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Kristina 12

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kristina 12 1291 27,3% 28,1% 20,1% 24,6% 6,7% 51,8% 48,2% 10,3%  
Summa 1291 27,3% 28,1% 20,1% 24,6% 6,7% 51,8% 48,2% 10,3%

http://www.val.se