Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Ljungarum 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungarum 2 816 14,2% 40,1% 25,5% 20,2% 8,8% 51,3% 48,7% 1,2%  
Summa 816 14,2% 40,1% 25,5% 20,2% 8,8% 51,3% 48,7% 1,2%

http://www.val.se