Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Huskvarna 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Huskvarna 1 1362 15,1% 30,8% 25,5% 28,6% 5,8% 48,9% 51,1% 2,5%  
Summa 1362 15,1% 30,8% 25,5% 28,6% 5,8% 48,9% 51,1% 2,5%

http://www.val.se