Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Huskvarna 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Huskvarna 4 1634 17,2% 20,1% 17,0% 45,7% 5,5% 44,3% 55,7% 5,3%  
Summa 1634 17,2% 20,1% 17,0% 45,7% 5,5% 44,3% 55,7% 5,3%

http://www.val.se