Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Huskvarna 9

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Huskvarna 9 1168 23,5% 35,0% 22,8% 18,7% 10,1% 49,2% 50,8% 11,9%  
Summa 1168 23,5% 35,0% 22,8% 18,7% 10,1% 49,2% 50,8% 11,9%

http://www.val.se