Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Gränna N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gränna N 1537 15,3% 27,6% 27,4% 29,7% 7,4% 47,2% 52,8% 3,1%  
Summa 1537 15,3% 27,6% 27,4% 29,7% 7,4% 47,2% 52,8% 3,1%

http://www.val.se