Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Skärstad-Svarttorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärstad-Svarttorp 1768 15,2% 38,2% 25,2% 21,4% 6,7% 50,8% 49,2% 1,0%  
Summa 1768 15,2% 38,2% 25,2% 21,4% 6,7% 50,8% 49,2% 1,0%

http://www.val.se