Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Kaxholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kaxholmen 1137 13,3% 35,6% 26,1% 25,0% 7,9% 48,9% 51,1% 1,7%  
Summa 1137 13,3% 35,6% 26,1% 25,0% 7,9% 48,9% 51,1% 1,7%

http://www.val.se