Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Ölmstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ölmstad 1052 18,3% 35,1% 25,9% 20,8% 8,8% 51,0% 49,0% 0,9%  
Summa 1052 18,3% 35,1% 25,9% 20,8% 8,8% 51,0% 49,0% 0,9%

http://www.val.se