Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nässjö - Ålder och kön - Bodafors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bodafors 833 11,9% 30,3% 25,5% 32,4% 6,1% 50,9% 49,1% 2,2%  
Summa 833 11,9% 30,3% 25,5% 32,4% 6,1% 50,9% 49,1% 2,2%

http://www.val.se