Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Värnamo 11

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 11 1622 12,1% 41,3% 25,4% 21,1% 6,4% 48,0% 52,0% 2,0%  
Summa 1622 12,1% 41,3% 25,4% 21,1% 6,4% 48,0% 52,0% 2,0%

http://www.val.se